Home Om yoga Yogafakta Yogans historia och bakgrund

Yogans historia och bakgrund

Yoga är en minst 5000 år gammal tradition vilket gör yoga till en av världens äldsta levande andliga traditioner.

Yogiska mästare (rishis) sägs ha uppfunnit yoga genom att observera djurens rörelsemönster och härma dessa. Under meditation observerade de hur olika kroppsställningar påverkade kroppen och sinnet. Genom att försätta sig i ett förändrat medvetandetillstånd kunde de också observera kroppens hur kroppens energi (prana) flödade genom energikanaler (nadis) och bildade energicentra (chakran). Kunskapen om yoga hölls hemlig och var inte tillgänglig för allmänheten. Den överfördes muntligt från lärare till elev och grundades alltid i personliga upplevelser.

Yogans tidigaste rötter
Man kan datera yogans uppkomst till 3000 f. Kr. Under arkeologiska utgrävningar i norra Indien fann man resterna av två städer som hette Mohenjo Daro och Harappa. Mellan 5000 och 3000-talet f. Kr. hade det funnits ett stort rike i detta område. Man kallade detta rike för Indus-Saraswaticivilisationen efter floderna Indus och Saraswati. Genom modern teknisk utrustning har man kunnat belägga att floden Saraswati torkade ut på 3000-talet f. Kr. Under denna period tillkom den äldsta delen av Vedaskrifterna som kallas för Rigveda. I Rigveda nämns både yoga och floden Saraswati och därmed har man kunnat belägga att yoga existerade vid denna tidpunkt. Teorin stärks också av att man under utgrävningarna i Mohenjo Daro och Harappa hittade stämplar med bilder på olika yogafigurer.

Yogans syfte och de viktiga skrifterna
Under den period i yogans historia som kallas för vedisk yoga användes yoga i första hand som en teknik att hålla sinnet koncentrerat medan man genomförde olika ritualer. Under den förklassiska perioden som sträcker sig från 1800-talet f.Kr. till 200-talet e.Kr tillkom Upanishaderna som är den viktigaste delen av Vedaskrifterna. Upanishadena ger uttryck för den världsbild som återfinns i Vedanta, det mest kända filosofiska systemet i Indien. Det finns fyra grundtankar i Upanishaderna; (1) själen (atman) är identisk med universum (brahman), (2) insikten om att allt är ett leder till frihet (moksha), människans tankar och handlingar bestämmer hennes framtida öde (karma), (4) om man inte når insikt kommer man att återfödas i enlighet med sin karma (reinkarnation). Yoga införlivades i Vedanta som en metod att nå insikt och en väg till frihet. Under denna period tillkom också ett av Indiens mesta kända verk Bhagavad-Gita som också är en viktig text inom yoga.

Patanjalis åttafaldiga väg
Under den period som kallas för klassisk yoga som startar på 200-talet e. Kr. skrev Patanjali Yoga Sutras som räknas som yogans mest klassiska verk. Patanjali utformade en praktisk metod att nå upplysning. Hans åttafaldiga väg består av följande delar; moralisk disciplin (yama), återhållsamhet (niyama), kroppsställning (asana), andningsreglering (pranayama), bortdragande från sinnesintryck (pratyahara), koncentration (dharana), meditation (dhyana) och extas (samadhi).

Tantrismens inflytande på yogan
Under den postklassiska perioden var det i första hand tantrismen som kom att påverka yogatraditionen. Enligt tantrismen finns det en gudomlig kraft (kundalini) i människan kropp som är oaktiverad. Det gjorde att den fysiska kroppen kom i fokus för de rituella övningarna, vilket var ett nytt fenomen i Indiens andliga historia. Tidigare generationers yogis mediterade i första hand för att de skulle kunna lämna kroppen och det världsliga livet bakom sig. Från tantrismen kommer användningen av repetativa stavelser (mantras), meditationsbilder (yantras) och gester (mudras). Med inspiration från tantrismen grundades hathayoga. Syftet med hathayoga var att bemästa kroppen för att kunna väcka kundalinikraften.

Den moderna yogan
År 1893 är startpunkten för den period vi kallar modern yoga. Den inleddes med att den indiske gurun Swami Vivekananda besökte religionsparlamentet i Chicago. Yogan sprider sig nu utanför Indiens gränser och många andliga lärare (gurus) flyttar från Indien till USA för att lära ut yoga. Yoga börjar nu för första gången i historien att läras ut öppet till alla som kan betala för en yogakurs.