Yoga lindrar stress, ångest och depression

Stressad? Ångest eller depression? Yoga kan hjälpaHar du känt dig stressad? Haft ångest eller lidit av en depression? Nu menar forskarna att dessa tillstånd kan orsaka obalans i vårt nervsystem, och att yoga kan föra kroppen tillbaka till balans igen.

Enligt en ny studie i USA har man funnit att yoga kan lindra stress i samband med olika medicinska tillstånd, såsom ångest, depression, högt blodtryck och hjärtsjukdomar. Forskarna (från Boston University School of Medicine, New York Medical College, och Columbia College) anser att stress i samband med vart och ett av dessa tillstånd kan orsaka en obalans i nervsystemet. Tillstånden kan minska våra nivåer av gamma-aminosmörsyra (oftare kända som GABA), en viktig neurotransmittor i kroppen.

Yoga kan höga GABA nivåerna
Studierna visar att yoga kan hjälpa till att korrigera nivåerna. En tidigare studie visade dessutom att yoga ökade deltagarnas GABA nivåer betydligt men att promenader inte gjorde det. Annars har även promenader visat sig ha positiv påverkan på dem som lider av depression.

Källa: The Canadian National Newspaper

Previous articleMedicinsk Yoga gör att Lennart kan gå igen
Next articleBroga – yogaklasser anpassade för män