Yoga i skolan gör barnen lugnare och lektionerna bättre

Filippa Odevall vill införa yoga i skolanFilippa Odevall vill göra yoga tillgängligt för fler barn i Sverige, därför har hon startat Skolyoga.
– Jag tror att yoga kan få barnen att se saker och ting på nya sätt och ge dem en större medvetenhet om sina valmöjligheter i livet. Förhoppningsvis gör det att barnen i framtiden kommer att ta hjälp av yoga eller andra verktyg för att komma närmre sig själva.

Filippa började jobba med yoga i skolan under hösten 2011 och responsen har varit positiv.
– Många barn har lätt att ta till sig yogan. De uttrycker att de blir lugna, avslappnade och att det är spännande och roligt. De flesta lärarna upplever ett lugn hos barnen efter yogan, som gör att lektionerna efter blir bättre, säger Filippa.

Yoga är ett bra komplement
Filippa säger att den största skillnaden med yoga, jämfört med andra aktiviteter för barn, är att det varken finns tävlings- eller prestationsmoment. Yoga skapar utrymme för barnen att vara precis som de är, fokuserar på att bygga upp självkänsla, kroppsmedvetenhet och är ett bra komplement till annan undervisning i klassrummet.

Yoga gör barnen lugnare och lektionerna bättreYogautbildning för lärarna
Hennes verksamhet i att utbilda pedagoger i barnyoga startade i februari 2012. Utbildningen för pedagogerna sker dels genom att hon har barnyoga i klassrummet, då deltar pedagogerna precis som barnen och dels genom separata utbildningstillfällen för lärarna. Dessa utbildningstillfällen innebär att de själva yogar, får lära sig teoretiskt om yoga och barnyoga samt dela med sig av vad som fungerar och utmaningar med yogan i klassrummet. Skolyogas utbildning för lärare går över 12 veckor.

Vill du veta mer eller införa barnyoga i din skola?
Läs mer på skolyoga.se
Kontakta Filippa via hennes e-post filippa@skolyoga.se eller på mobilnummer 0736-140684.

Previous article3 mindfulnesstips för en smidigare vardag
Next article”Jag tror stenhårt på att vi måste ha hjärtat med oss i företagandet”