Om yoga Börja yoga

Yoga för nybörjare: Börja meditera

Att börja meditera kan kännas svårt för många. Den amerikanska kundaliniyogaläraren Sohan Kaur menar att det bästa är att öva regelbundet och att fokusera på något; ett mantra, ljuslåga eller andningen när man vill lära sig att meditera.

“It is not meditation that stops the mind. It is the surrender of the mind to the soul, and the soul to Truth. It is when you prefer the word of Truth to the word of your own intellect.” –Yogi Bhajan

Varför meditation?
Meditation utvecklar ett neutralt eller meditativt sinne, vilket ger oss ett tydligare perspektiv på vad som händer i varje givet ögonblick. Det kan också göra att vi kan uppfatta verkligheten som den är och inte fastna i illusioner eftersom vi kommer i kontakt med vårt sanna jag. Regelbunden meditation gör att vi känner oss lugnare, mer stabila och intuitiva, vi får lättare att komma i kontakt med vad som är rätt för oss. Genom meditationen kan vi också släppa rädslor, vanor, blockeringar och utveckla mer medvetenhet.

Tusentals tankar
Sinnet släpper igenom ettusen tankar per sekund och vi är bara medvetna om ett fåtal, ibland bara en. När vi sitter stilla och lugnar ner kroppen och andningen börjar sinnet att släppa de tankar som har lagrats i det undermedvetna.Dessa tankar kan överväldiga och kontrollera dig, genom meditation kan du släppa dem ur det undermedvetna för gott.

Koncentrationspunkt och regelbundenhet
När vi sätter oss och mediterar blir vi ofta medvetna om många av de tankar som rör sig i vårt sinne. När du märker att sinnet distraherar dig i form av tankar, återgå till din koncentrationspunkt, oavsett om det är ett mantra, en ljuslåga eller din andning. Genom att meditera regelbundet kan du tömma det undermedvetna och det blir lättare att komma in i ett meditativt tillstånd.

“Meditation is not what you do in the morning, that’s practice. Meditation is the daily result of that practice.” -Yogi Bhajan

Texten är översatt och modifierad.
Källa och läs mer : spiritvoyage.com

Exit mobile version