Yoga effektivt vid oregelbunden hjärtrytm

Tidigare forskning har visat att yoga kan bidra till att sänka blodtryck och kolesterol, men nu visar en ny undersökning att yoga även kan hjälpa vid förmaksflimmer. Enligt studien som gjorts av American College of Cardiology i New Orleans, har yoga har en betydande inverkan på att hjälpa till att reglera både hjärtrytm och förbättra den totala livskvaliteten.

– Utövandet av yoga är känt för att förbättra många riskfaktorer för hjärtsjukdom såsom högt blodtryck, högt kolesterol, åderförkalkning, och stress och inflammation i kroppen, säger Dhanunjaya Lakkireddy, MD, docent i medicin och huvudansvarig för studien.

Yoga tre gånger i veckan gav resultat
I forskningsgruppen ingick 49 patienter, i åldern 25-70 som hade förmaksflimmer. Samtliga deltog i ett yoga program som varade 45 minuter per session, tre gånger i veckan under tre månader. I sessionerna ingick andningsövningar, ställningar, meditation och avslappning. Patienterna fick även en pedagogisk DVD och uppmuntrades att göra yoga hemma varje dag.

Yoga bättre än annan fysisk aktivitet
Studien visade att hos de patienter som deltog i yogan minskade antalet episoder med oregelbunden hjärtrytm signifikant jämfört med kontrollgruppen som deltog i valfri fysisk aktivitet. Yoga minskade också depression och ångest samt gav förbättrad livskvalitet och ökade den allmänna och mental hälsan.

Yoga kan påverka folkhälsan
– Dessa resultat är viktiga eftersom många av dagens konventionella behandlingsmetoder vid förmaksflimmer inkluderar läkemedel med oönskade biverkningar. Framgång med dessa behandlingar varierar kraftigt, och de är ofta endast måttligt effektiva för att kontrollera hjärtrytmen. Det verkar som om yoga har en betydande inverkan på att hjälpa till att reglera patienternas hjärtrytm och förbättrar deras totala livskvalitet. Det kan ha en enorm inverkan på folkhälsan, säger Lakkireddy.

Yoga rekommenderas som behandling
Med tanke på den låga kostnaden, säkerheten och effektiviteten som yoga kan ge, rekommenderar författarna att yoga beaktas som en övergripande metod för att behandla förmaksflimmer och andra komplexa störningar i hjärtats rytm.

Källa och mer information: American College of Cardiology

Previous articleNy yoga dvd med Rodney Yee
Next articleRecept på Raw Pizza