Yoga download center!

Wao! The most practical thing ever!

På yogajournal.com kan man nu köp-ladda hem yogavideos till sin dator eller iPhone!
Yogaklasser för alla sorters yogis.
Meditations- och filosofiklasser.
Och annat.

Otroligt bra, tycker jag!

Check it out here!

Previous articleSexual yoga and the new paradigms of partnership
Next articleGood morning, God