Om yoga Forskning om yoga

Forskning: Yoga minskar risken för hjärtinfarkt

Yoga har i ett stort antal vetenskapliga studier visat sig vara väldigt bra för hjärtat och för de olika typer av problem som är relaterade till hjärtat. En ny svensk studie vid hjärtintensiven på Danderyds sjukhus visade att Medicinsk Yoga minskar risken för hjärtinfarkt.

Resultaten i ovanstående studie var så entydiga att sjukhuset sedan januari 2010 använder den medicinska yogan i reguljär rehabilitering av sina hjärtinfarktpatienter. I studien deltog sextio patienter som under diagnosen hjärtinfarkt randomiserades till sedvanlig hjärtrehabilitering och yoga (30 patienter) alternativt med sjukgymnastik (30 patienter). Yogaformen som man använde kallas för Medicinsk yoga och är speciellt utformad för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, med fokus på djupandning i rörelserna. Yogan utfördes med ledning av en yoga expert en gång i veckan under en timme, i tre månader. Den andra gruppen utförde sjukgymnastik två gånger i veckan under en timme i tre månader. Blodtryck och kortisolnivå i saliv mättes i början och efter tre månader. Patienternas egen uppfattning om hälsotillstånd utvärderades med ett frågeformulär i början och efter tre månader.

Yogan förbättrade hälsotillståndet
Blodtrycket sjönk signifikant efter tre månader hos patienter i yogagruppen (113/71 mmHg), för de i sjukgymnastik gruppen steg blodtrycket till 127/71 mmHg. Salivkortisol sjönk i yogagruppen från 8.5 till 6.0 nmol/L, medan det i sjukgymnastik gruppen steg något men ej signifikant från 4.6 till 5.0 nmol/L. Patienter i yoga gruppen uppgav förbättrat allmänt hälsotillstånd, mindre oro och bättre sömn.
Slutresultatet som man kom fram till var att Medicinsk yoga med lätta rörelser, djupandning och avslappning leder till lägre blodtryck, minskad kortisolnivå i saliv, samt subjektivt förbättrad hälsotillstånd. Dessa effekter kan möjligen vara av betydelse för att minska risken for återinsjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar.

En studie med Medicinsk Yoga mot förmaksflimmer pågår vid samma enhet på Danderyd sedan november 2009. Karolinska sjukhuset i Huddinge planerar 2010 en studie med Medicinsk Yoga mot hjärtsvikt och vid en vårdcentral i Lund startar våren 2010 ett projekt med Medicinsk Yoga mot högt blodtryck.

Källa: medicinskyoga.se

Exit mobile version