Yang Yoga är inte någon ny yogaform utan handlar om sättet man utför yogan på. Det är en fysisk, aktiv het yoga där kroppen och rörelsen används för att stilla sinnet.

I Yangyogan används rörelser från Ashtangayogan, Iyengaryogan och Poweryogan.
Yogan bygger styrka, ökar rörlighet och smidighet, ger god balans och kropsskontroll med en medveten andning och fokusering av sinnet som röd tråd.
Yogaformen balanserar kropp och själ, stimulerar energiflödet och får oss att vara mer närvarande i nuet.

Texten kommer från Yogastudion.
Till Yogastudions hemsida>>