Vajroli mudra och sexuell kontinens

Kära Mihai!

Jag är en yogi som som försöker hålla sexuell kontinens och har hört talas om vajroli mudra. Kan du berätta mer om vad det är och hur det påverkar den sexuella kontinensen?

Med vänlig hälsning

Lars Snapphane

Käre Lars!

Vi kan berätta mer – de flesta andligt sökande idag har ofta mycket begränsad kunskap kunskap om detta. Vikten av att återintegrera den sexuella potentialen i livet är understruken i många andliga traditioner, men den praktiska kunskapen om hur man gör det har i många fall försvunnit under tjocka lager av tabun och dogmer, vilket har gjort det praktiskt svårt ineffektivt.

Då du strävar efter att lära mer om sexuell kontinens kommer jag ge dig några allmänna råd om detta och några delar av kunskapen om vajroli mudra.

Under namnet vajroli mudra döljer sig två olika tekniker med olika grader av komplexitet. Den vanligaste (som även den ofta missförstås) är varoli mudra som en av de kända oli mudras. De här teknikerna skapar intensiv transmutering och sublimering, de båda grundläggande processerna i den tantriska alkemin.

Vajroli mudra är en komplex teknik; en kombination av kraftfulla mudras i en specifik ordningsföljd ger effektiviteten. För att kunna utöva den korrekt måste man först bemästra teknikens enskilda delar, och först därefter närma dig vajroli mudra i sin helhet. De kraftfulla energierna som tekniken skapar gör den svårhanterlig för nybörjare i oli mudras, och man behöver en period då man vänjer sig vid effekterna. Det är tillrådigt att lugnt och gradvis öka utövandet, så att de mycket kraftiga effekterna kan integreras harmoniskt i utövarens struktur. Jag rekommenderar dig att lära dig teknikerna från lärare som lär ut dem som en integrerad del av tantra systemet.

Den andra tekniken som är känd som vajroli mudra är en hemlig tantrisk teknik som ger utövaren fullständig kontroll över de sexuella vätskorna. När den bemästras återintegreras de sexuella vätskorna i den fysiska kroppen, för såväl man som kvinna, vilket resulterar i en kraftig transmuterings- och sublimeringsprocess. Teknik lärs under en periods intensiv och specialiserad träning under översyn av en erfaren lärare.

I vilket fall måste du, om du strävar efter att lära dig den sexuella kontinensen, först studera konceptet i sig och integrera förståelsen i din andliga praktik, och därefter börja med tekniker som inte är så komplicerade men ändå ger stora resultat. Vajroli mudra tekniken som återintegrerar den sexuella potensen i ens väsen är mycket effektiv, men inte nödvändigtvis för en nybörjare. Den sexuella kontinensen börjar inte på den här nivån och vajroli är för avancerat att börja med.

En bättre teknik för att påbörja transmuterings- och sublimeringsprocessen är uddiyana bandha och nauli krya – två tekniker som innefattar kontrollen över magmuskler i kombination med andning. Samtidigt som du lär dig rätt attityd, de sexuella mekanismerna från ett andligt perspektiv och rätt träning som ger fullständig kontroll över de sexuella reaktionerna så är uddiyana bandha och nauli krya en första samling tekniker för framgångsrik sexuell kontinens.

Det finns redan en del material på nätet angående sexuell kontinens.

Här är en introduktion till ämnet: http://natha.se/artiklar/artiklar-om-tantra/sexuell-kontinens-eng.html

Det finns även några seminarier tillgängliga att köpa över nätet med mer tillgänglig information om hur man rätt lär sig den sexuella kontinensen:
http://www.nathapublishinghouse.com/shop/secrets-of-ecstatic-184p.html

Previous articleEver wondering what love is?
Next articleVad är sinnet?