Om yoga Filosofi

Vad handlar yoga om egentligen? Visdom från yogaläraren Göran Boll!

Begreppet andlighet kan få en del att sparka bakut, de slutar lyssna och tycker man verkar lite underlig. Det finns i ärlighetens namn en del underlighet kring andlighet av idag, i syfte att få oss att lyssna utåt istället för inåt, hålla kvar oss, ta utav vår tid och våra pengar osv. Konstigheter som intet har med sann andlighet att göra.

Yoga – fördjupning och kontakt med sig själv

Där finns samtidigt genuint andliga vägar och traditioner i vår tid, bärare av sann kunskap. Traditionell yoga är ett exempel på detta. Att utbilda sig i yoga – som historiskt i sin kärna är en djupt andlig tradition, en av de äldsta vi känner till på planeten – handlar ytterst om att ta sig an uppgiften att bidra till att återskapa det som är all utbildnings sanna essens: att fördjupa människan in i sig själv. Yogan, precis som andra autentiska traditioner bygger i grunden på en större sanning som handlar om att återkoppla till och återskapa en djupare kontakt in i kärnan av oss själva som människor.

… reflektera över det en stund…

Känslan av obetydlighet och isolering är en illusion

Det handlar om att komma in under den många gånger lite skrovliga, trasiga, splittrade och stressade ytan på oss människor, in till den gömda helheten som finns djupt inom oss alla. Den helhet som talar om att vi må känna oss som isolerade droppar, små, ensamma och obetydliga, men där en djupare sanning är att vi alla en gång kom ur ett gigantiskt hav – vi enskilda droppar utgjorde tillsammans hela det havet. Den känslan av obetydlighet och isolering som många idag upplever är enbart en illusion – vi små droppar utgör hela havet, hela tiden. Kvantfysiken kallar detta entanglement.

”Goal is one, paths are many.”

Alla autentiskt holistiska traditioner strävar via olika metaforer efter att öppna upp oss inför denna den djupaste av sanningar – som också säger att vi alla har olika vägar att vandra tillbaka till det där havet igen. Genuin andlighet har aldrig handlat om EN sann väg. Yogan har tvärtom alltid sagt: Goal is one, paths are many.
ALLA vägar som utifrån en korrekt inre karta och kompass vandras med ärlig intention och sann integritet tar oss till slut, på ett eller annat sätt alltid tillbaka till havet. Du har din väg dit och jag har min.

Yogan handlar om att skala av och bli medveten

Yoga som autentisk, andlig utbildning handlar inte om att på ett visst sätt ta dig till ett visst mål, även om havet är en fin metafor. Yogan handlar istället om att skala av olika obalanser, präglingar, låsningar och begränsningar i både tanke och känsla. Det handlar om att modigt möta, bearbeta och släppa, både det som finns där inne så väl som där ute. Det kräver mod att adressera sina djupaste rädslor – ofta de största hindren på vägen mot havet.

Yogan säger att lärande handlar om släppande, att släppa allt det som sitter i vägen på vägen inåt. Längst in så VET du vad som är sant, så det handlar om att skapa en längtan dit in, ett behov i dig att vilja lära känna Sanningen inom fullt ut. Att inte släppa taget om det behovet, utan oförtrutet fortsätta hela vägen in – och skala bort alla hinder på vägen.

Livet och din själ, säger yogan, har ett djupare syfte

Vill du veta? Vill du leva ett bekvämt liv uppe på ytan eller vill du fördjupa dig in i det meningsfulla som livet kan vara? Vill du veta? Varför valde din själ denna inkarnation åt dig/sig – egentligen? En sak är säker, det handlade varken om yta eller om materiell bekvämlighet.

Med tyst, mjuk stämma djupt innanför egots högröstat skeva självbild och tankarnas stormigt tjattriga apberg så viskar själen försiktigt men oförtrutet sina instruktioner till dig. Utan att försöka hävda sig strävar den att djupt inifrån skapa en helhet åt dig och av dig, visa dig din livsuppgift, berätta om havet, prata om mening, ge dig karta och kompass som visar på din egen unika väg tillbaka till havet.

Genom livet söker vi kunskap och vägledning från många olika håll, oftast i det yttre, via föräldrar, lärare, ledare och andra auktoriteter som säger saker till oss utifrån sina egna perspektiv. Den djupare kunskap vi behöver kan dock enbart komma inifrån oss själva. Yogan med sina djupa andetag, olika fokustekniker, djupavslappning och meditationer är i allt väsentligt en metod för att skruva upp volymen på själens röst samtidigt som den tystar ner apberget, så att det blir lättare för dig att börja lyssna, höra, förstå och komma till insikt.

Din innersta sanning

Att lyssna, att verkligen lyssna inåt är att släppa taget om alla måste och borde, inre så väl som yttre. Sant är sant – oväsentligt om det är bekvämt eller obekvämt – sant är fortfarande sant! Många där ute bygger en massa broar över metaforiska floder och murar och säger att de kan föra dig till havet – de kan t.o.m. bära dig dit i första klass – men det kostar förstås att följa deras vägar (som ju också är deras vägar).
Din innersta sanning – ditt hjärtas I AM identitet är Livet självt som talar om för dig vem du egentligen är och varför du egentligen är här. Vad som är meningen att du faktiskt ska ägna resten av livet åt – vad du egentligen ska bli när du blir stor – när du lever ditt liv och går din väg mot havet.

Yogan säger vidare att det inte handlar om att bli någon eller något, det handlar om att inse vad du i djupet av dig själv egentligen redan är – och alltid har varit.

Den insikten är själens gåva till dig. Den finns där, har alltid funnits där djupt inom dig själv. Det kan, lite paradoxalt, ta väldigt lång tid att i dina egna ögon bli den du alltid har varit, den du föddes till. Det egna egot skapar höga murar mot havet….. Tillsammans med rädslorna är egot det svåraste vi har att släppa taget om.

När det sker, i det ögonblicket du inser din sanna I AM identitet, att du är DU – då är du framme! Då faller droppen naturligt ner i havet igen, blir del av det hav den alltid varit en kvantfysiskt integrerad del av. Du ser då allting klart, att du är droppen, att du är vägen till havet och att du ÄR hela havet – du ser helheten klart – Sen är allt klart!

Mer om Göran Boll

Under åtta år var Göran  huvudlärare för den mest framgångsrika Kundaliniyogalärarutbildningen i Skandinavien. Sedaen vidareutbildade han yogalärare över hela Tyskland i yoga för näringslivet. Han har skapat en yogautbildning för vårdpersonal som sen 2007 utexaminerat tusentals lärare, instruktörer och terapeuter i MediYoga över Skandinavien och USA. I fem år gästföreläste han på Yogayamas lärarutbildning. Nu är Göran aktuell med I AM Projektet – med nya utbildningar i syfte att fortsätta sprida kunskap om yoga och medvetenhet – i Sverige och internationellt.  Läs mer på goranboll.yoga

Exit mobile version