Vad är meningen med livet?

Hejsan Mihai,

Jag har länge hållt på med olika former av yoga och andra  metoder för att må bättre och hitta meningen med livet. Nu undrar jag vad du anser är meningen med livet?

Tack // Lisa

Hejsan Lisa,

”Även om det verkar vara många olika hållningar och perspektiv på frågan om livets mening ser vi vid närmare anblick att de flesta andliga traditioner är eniga om att meningen med våra liv är att genom vårt väsen lära känna skapelsens hemligheter och därigenom nå fram till skaparen själv; att bli ett med skaparen. Från detta perspektiv är livets mening att vara den fulländade lektion i vilken vi tar olika val och samtidigt uppfyller denna mening; våra liv struktureras enligt universella principer på så sätt att allt som händer oss är betydelsefulla lektioner, som vi lär av om vi är uppmärksamma.

Detta arrangemang är en process styrd av samklangernas komplexa spel – interaktionerna mellan de subtila vibrationer som allt grundläggande består av. Våra behov att fullända våra erfarenheter skapar komplexa resonanser som i sin tur framkallar just de livssituationer som erbjuder oss det vi behöver för att vårt livs mening skall fullbordas.

För att bättre kunna förstå meningen med våra liv måste vi först förstå det ordnings- och harmonibegrepp som finns i makrokosmos. Det högsta medvetandet manifesterar bland annat ordningens och vishetens kraft och denna är den ”ordnande faktorn” som gör makrokosmos till en sammanhängande och meningsfull helhet. Endast i ett meningsfullt makrokosmos kan vårt liv ha en mening. I den orientaliska traditionen kallas denna gudomliga kraft Matangi och det är denna kraft som arrangerar vårt livs mening att vara perfekt integrerat i meningen med allt som existerar.


Här kan du läsa en kortfattad introduktion till de kosmiska krafterna. >>

Previous articleMC Yogi blandar hiphop och yoga
Next articleMin första gång med Rodney Yee