Meditation, relationer och kreativietet – så får du balans i din inre och yttre värld

Enligt författaren och andlige läraren Swami Dhyan Giten finns det tre delar i livet, som skapar ett kreativt, tillfredsställande och harmoniskt liv när de fungerar i en harmonisk balans och enhet. Dessa tre livsområden är meditation, relationer och kreativitet.

Detta är ett utdrag ur Swami Dhyan Gitens bästsäljande bok Meditationens Sång – Om meditation, relationer och andlig kreativitet.
Det första livsområdet är meditation, som handlar om att skapa en medveten relation till sig själv och att upptäcka det inre varandet, det autentiska självet, den meditativa kvaliteten inuti, den inre källan till kärlek och sanning.

Relationer
Det andra livsområdet är relationer, som handlar om att lära oss leva vår kärlek och sanning i relation till andra människor. Detta livsområde handlar om att lära oss relatera till andra utifrån vårt inre varande, från vårt autentiska själv. Det handlar om att lära oss relatera till andra i kärlek, glädje, tillit, accepterande, vänskap, medkänsla, uppriktighet och frihet. Detta livsområde handlar om att lära oss att våra relationer inte är en boja, utan en möjlighet att följa vårt hjärtas viskningar. Detta livsområde handlar också om att utveckla och omfamna våra manliga och kvinnliga sidor, så att ingendera sidan vinner eller dominerar över den andra. Det är då kärlekens gnista antänds naturligt i oss.

Kreativitet
Det tredje livsområdet är kreativitet, som handlar om att lära oss följa vårt inres viskningar i kreativitet. Detta livsområde handlar om att lära oss uttrycka vår kärlek, glädje, intelligens och passion i kreativitet. Detta livsområde handlar också om att upptäcka det yrkesområde, som vi älskar att uttrycka vår kreativitet genom och som skapar en djup känsla av glädje, mening och tillfredsställelse inom oss.

Kriteriet för att vår meditation fördjupas och utvecklas i vårt liv är att den meditativa kvaliteten börjar att genomsyra både våra relationer och vår kreativitet och att vi utvecklar en harmonisk balans mellan dessa tre livsområden.

Tre olika sätt att relatera till de tre livsområdena
Det finns grundläggande tre olika sätt att relatera till de tre livsområdena:

  1. Att välja att enbart fokusera på ett livsområde
  2. Att balansera mellan två livsområden och att utesluta det tredje livsområdet
  3. Att utveckla en fungerande balans och harmoni mellan alla tre livsområden

1. Att välja att enbart fokusera på ett livsområde
Att välja att enbart fokusera på ett livsområde innebär att vi antingen fokuserar på meditation, relationer eller kreativitet. Att enbart fokusera på ett livsområde för att uttrycka hela vår kreativitet innebär att vi begränsar oss i att utveckla och uttrycka alla aspekter av vårt totala varande. Att enbart lägga tonvikten vid att utveckla meditation i vårt liv gör att den meditativa kvaliteten inte kan tillåtas att utvecklas och genomsyra både våra relationer och vår kreativitet. Detta är dock ett vanligt val inom religiösa sammanhang och meditation har också traditionellt förknippats med någonting allvarligt och världsfrånvänt. Öst har också traditionellt valt denna position genom att enbart välja att fokusera på meditation och andlighet.


Att enbart fokusera på kreativitet kan skapa isolation

Att enbart fokusera på relationer gör att man missar både relationen till sig själv och relationen till kreativitet. Det gör också att man bygger upp hela sitt liv runt en annan person.
Att enbart välja att fokusera på kreativitet skapar en mekanisk arbetsnarkoman, som missar både relationen till sig själv och relationen till andra människor. Det skapar en person som bygger upp hela sin identitet på vad han gör, i stället på vad han är. Det skapar också en ensam och isolerad person.

2. Att balansera mellan två livsområden och att utesluta det tredje livsområdet
Att välja att balansera mellan två livsområden och att utesluta det tredje livsområdet skapar tre olika positioner:

  1. Meditation/Relationer
  2. Meditation/Kreativitet
  3. Relationer/Kreativitet

Den första positionen Meditation/Relationer skapar en relation till sig själv och en relation till andra människor, men den är fortfarande begränsad genom att man inte utvecklar sin egen kreativitet och sina inneboende talanger, färdigheter och gåvor. Ju fler aspekter av vårt totala varande som vi utvecklar, ju rikare och tillfredsställande blir vårt liv. Positionen Meditation/Relationer beskriver också hur vi relaterar till de två polerna ensamhet, att vara med oss själva, och kärlek, att vara och relatera med andra, i vårt liv.

Den andra positionen Meditation/Kreativitet innebär en relation till sig själv och en relation till sin egen kreativitet, men den utesluter relationer med andra människor i vårt liv. Denna position kan vara mycket kreativ, men den kan också utesluta kärlek och stöd från andra människor i vårt liv. Detta är också en position som kan vara kreativ under en kortare tid t ex när vi har avslutat en relation och behöver tid och utrymme att vara med oss själva och upptäcka vår egen kreativitet.

Den tredje positionen Relationer/Kreativitet är nog det vanligaste valet i Västvärlden, där fokus ligger på aktivitet och den yttre världen. Denna position innebär en relation till andra och en relation till kreativitet, men den utesluter den grundläggande relationen till sig själv. För att bedöma en individs allmänna funktionsnivå, så brukar också västerländska psykologer använda kriterierna hur en individs relationer och hur en individs arbetssituation ser ut. Problemet med denna position är att den beskriver en individ som har hela sitt fokus riktat utåt mot den yttre världen, medan han egentligen inte vet vem han är. Alla problem i västvärlden kan grundläggande spåras tillbaka till denna position, där hela fokus ligger på den yttre världen och en balans mellan den inre och yttre världen saknas. Denna position är ungefär som att bara försöka andas ut, utan att andas in igen.

3. Att utveckla en fungerande balans och harmoni mellan alla tre livsområden
Att utveckla en fungerande balans och harmoni mellan alla tre livsområdena skapar de bästa förutsättningarna för ett kreativt, tillfredsställande och harmoniskt liv. Naturligtvis kan ett visst livsområde dominera under en viss period t ex om man avslutar en relation så kan man i stället lägga tonvikten på att använda sin frihet till att vara kreativ.

”Hjärtat är dörren till balans”
De flesta människor har bara utvecklat relationer och kreativitet i sitt liv. För att utveckla en balans mellan alla tre livsområdena, så behöver en individ ha utvecklat hjärtats medveten-hetsnivå. Hjärtat är dörren till att utveckla en balans mellan den inre och den yttre världen.

Övning: Meditation, Relationer och Kreativitet
Skriv 1 A4-sida om hur varje livsområde fungerar i ditt liv. Skriv sedan 1 A4-sida om hur dessa tre livsområden relaterar till och ömsesidigt berikar varandra i ditt liv. Du kan också göra denna övning genom att dela dessa två frågor med en vän.

SWAMI DHYAN GITEN andlig lärare och författare, har 30 års erfarenhet av personlig och andlig vägledning samt undervisning i medvetenhet och meditation. Han har studerat både psykologi och klassiska österländska metoder för medvetenhet och meditation i USA, Italien, Sverige och Indien. Han har genomgått en vidareutbildning i avancerad psykoterapi vid Institute for Spiritual Counselling and Training i USA och Academy of Meditation i Italien. Hans seminarier, kurser och utbildningar bygger på en unik insikt mellan västerländsk psykologi och österländska metoder för medvetenhet och meditation.

För mer information Giten se giten.net

Previous articleYogaposition för magproblem och PMS
Next articleRecept på raw smulpaj med bär och vaniljsås