Taggar Lyckoforskning

Tagg: Lyckoforskning

Kan politiska beslut baserade på forskningsresultat öka förutsättningarna för att göra människor lyckligare? På flera håll i världen har den framväxande lyckoforskningen uppmärksammats och anammats av den offentliga politiken. Miljöpartiet föreslog att vi ska göra likadant i Sverige men Riksdagen röstade emot.