Taggar Freedom

Tagg: freedom

It's enlightening when you look closely at it, the balance between outer paradises and inner bliss. A sunny, warm, comfortable day in the surf is certainly a gift in many ways. Yet it's how I perceive the outer circumstances INSIDE that means anything. If unhappy, or ungrateful inside - there's no way...
I yogan definieras roten till det som hindrar oss från att vara i full acceptans, i själslig frihet och sinnesro med allt precis som det är just nu, som avidya. Avidya grenar ut sig i olika aspekter av egot och illustrerar hur det tar sig uttryck i våra tankar, känslor och handlingar....