Taggar Afrika

Tagg: afrika

Västafrikanska jordbrukare har lyckats minska användningen av giftiga bekämpningsmedel samtidigt som avkastning och inkomster ökat. Genom att arbeta i små grupper, så kallade fältskolor för jordbrukare (Farmer Field Schools), utarbetar och lär sig småbrukare hållbara jordbruksmetoder som hur odlingsjorden kan förbättras och alternativ till kemiska bekämpningsmedel, såsom naturlig skadedjursbekämpning, befrämjande...