Ta kontrollen över ditt liv– andas!

Andningen är en väldigt viktig del av våra liv och hur vi andas har en stor betydelse för vårt välbefinnande. Genom att börja andas mer medvetet kan vi påverka vår hälsa på många olika plan.

På ett dygn andas vi ungefär 20 000 gånger och ofta är vi inte ens medvetna om vår andning. Andningsövningar kallas på sanskrit för pranayama.
I yogan säger man att genom att lära sig att kontrollera sin andning kan man lära sig att kontrollera sina tankar och känslor. När man andas långsammare får man en ökad kontroll över sina tankar och känslor och kan därmed handla mer medvetet. Bara genom att bli mer medveten om andningen i vardagen kan man göra stora förändringar i sitt fysiska, mentala och känslomässiga välbefinnande
En av de vanligaste andningsteknikerna i yogan kallas för långa djupa andetag.

Gör så här:
Ligg gärna på rygg med armarna längs sidorna och låt handflatorna peka uppåt,.
Slappna av i kroppen, i magen.
Slut ögonen och låt din koncentration gå till andningen.
Lägg ena handen på magen och en på bröstet.
Andas in djupt genom näsan, låt magen utvidgas och blir stor som en ballong, sedan fyller du lungorna med luft ända upp till nyckelbenen. (Håll andan inne en kort stund.)
När du andas ut låt nyckelbenen sjunka ner först, sen kommer bröstet ner och allra sist magen. I den sista utandningsluften kan du dra in magmusklerna så att diafragman pressas uppåt vilket hjälper lungorna att tömmas på all luft och då blir det också lättare att andas in igen.

Effekter av djupandning
* Ger lugn och avslappning
* Motverkar stress och spänningar
* Ger energi och förbättrarkoncentrationsförmågan
* Hjälper att kontrollera tankar och känslor
* Minskar osäkerhet och rädsla
* Öppnar energiflödet och löser upp blockeringar

Nästa gång du känner dig stressad, irriterad eller arg. Vänd blicken inåt, ta några långa djupa andetag och se vad som händer!

Previous articleNyttiga sötsaker gör du enkelt hemma
Next articleFrisk från anorexi med yoga