Sned Kundalini resning – är yoga farligt?

Hej Mihai!

Tack för dina insiktsfulla svar. Många av mina vänner talar om en ”sned kundalini-resning” (vilket jag förmodar betyder att något har gått fel?). Är yoga farligt om man inte är klar till det?

Åsa

Kära Åsa!

Den “sneda kundalini resningen” kan uppstå när man inte är klar till det och ändå upplever en form av inre uppvaknande. Man jämföra det med en flod som plötsligt mottar en massa smältvatten eller regn; den reser sig över sina bräddar och finner nya vägar om floddalen inte är bred nog. Om man inte har utvecklat och hela sin energimässiga struktur harmoniskt, och samtidigt är mer utvecklad i vissa lägre tillstånd så sker oundvikligen detsamma; den enorma energi som Kundalini väcker strömmar ut i de banor och mönster som är mer utvecklade. Om det är ångest, rädsla, spänningar och olika begär så kan det vara farligt att väcka denna kraft.

Man gör sig metodiskt klar till Kundalini genom att utöva yoga i ett autentiskt och väl beprövat yogasystem, som gradvis väcker, harmoniserar och balanserar alla aspekter av vårt väsen. Yoga är alltså aldrig farligt när det utövas på rätt sätt. Tvärtom är yoga en metod som påskyndar uppväckandet av hela vårt väsens latenta potential och som därmed gör oss klara till vår kosmiska potential, som uttrycks genom Kundalini energin.

Lycka till med din yoga!

vänligen – Mihai

Previous articleGood morning, God
Next articleYoga i skolan