Släpp det gamla med höftöppnare och sätt en intention inför 2014

Gott Nytt ÅrI området kring våra höfter sitter mycket känslor och blockeringar, att göra yoga som fokuserar på höfterna kan vara en bra start på det nya året. Just för att öppna upp, få kontakt med vad som finns där, och sedan släppa sådant  som inte gynnar eller tjänar dig. Sådant som du inte vill ta med dig in i 2014.

När det gäller intentioner inför det nya året, eller mål om du hellre vill kalla det så, har jag ett som alltid återkommer. År efter år: Att ägna mer tid åt yoga och meditation.

Vad har du för något som du vill ägna mer tid åt för att komma närmare den du verkligen är?

Önskar er alla ett riktigt Gott Nytt År!