Orgasm, andning och andlig utveckling

Käre Mihai!

Jag upplever orgasm när jag andas in min älskades andedräkt när vi älskar. Det är som om hennes andedräkt ändrar doft och textur under exstatiska tillstånd. I dessa orgasmer genom andedräkten upplever jag henne väldigt intimt: so mom jag dricker hennes hjärta och kärlek. Vad är den esoteriska förbindelsen mellan andning, orgasm och kärlek?

I tacksamhet/

Tantrisk Aspirant

Käre aspirant!

Det finns flera tekniker som använder andningen för att intensifiera våra tillstånd, och några av dem kan användas under kärleksakten. När tillstånden intensifieras så förändras de – när man samtidigt behåller sin klarsynt – till ”murbräckor” som undanröjer blockeringar som fortfarande kan finnas på vår andliga väg, och de möjliggör slutligen ett enastående och gränslöst utvidgande av medvetandet. Därför erbjuder tantra många tekniker där den kontrollerade andningen används som ett kraftfullt redskap, för att fullständigt kontrollerat förstärka livserfarenheterna. Genom att kombinera dessa tekniker med de erotiska tillstånd som uppstår under kärleksakten – när paret håller brahmacharya genom sexuell kontinens – är det möjligt att snabbt få tillgång till ovanligt sällsamma tillstånd och uppleva enastående språng framåt längs den andliga utvecklingen.

Genom att synkronisera andningen med din älskade får du därutöver energierna att flyta harmoniskt, och skapar en mycket kraftig subtil kommunikation och potentiellt en enhet mellan dig och din älskade. Därmed är erfarenheten inte längre en individuell och det ger – även om du inte är fullt medveten om det – en transpersonell erfarenhet, som har stort inflytande på den andliga utvecklingen. Här är en artikel som erbjuder djup insikt i denna teknik. Läs den gärna och kommentera dina resultat här! http://natha.se/artiklar/artiklar-om-tantra/synkroniserad-andning-i-kaerleksparet-eng.html

I frid och kärlek Mihai

Previous articleStop being so religious!
Next articleFörkyld