Mudras – ett sätt att påverka både kropp och sinne

I den yogiska traditionen ser man händerna som en karta över hälsan och medvetandet. Genom att lära oss mer om våra händer kan vi lära oss att tala med både kroppen och sinnet.

I många österländska traditioner ser man kroppen som ett energisystem, där man kan stimulera olika energipunkter för att påverka kroppen och psyket på olika sätt.
I yogan använder man sig av olika handställningar i yogan och meditationen för att påverka kropp och sinne. Dessa handsställningar kallas för mudra.

Tala med kroppen och sinnet
Handställningarna, de så kallade mudras är viktiga kontakter till vårt nervsystem. Specifika hand – och fingerställningar anses kunna stimulera olika delar av kroppen och psyket. Enligt yogan relaterar olika områden i händerna till olika delar av kroppen och hjärnan, där varje område står i förbindelse med olika känslor och beteenden.
De olika handställningarna uppges också öka cirkulationen till olika områden i hjärnan och till våra körtlar. Handställningarna är enkelt uttryckt ett sätt att tala med både kroppen och sinnet.

Previous articleYogans historia och bakgrund
Next articleSå skyddar du dig från skador i yogan