Yoga i skolan – därför behövs det!

Därför vill vi ha mer yoga i skolan
Yoga i skolan, behövs det? Förekomsten av yoga på skolor ifrågasätts med jämna mellanrum, både i Sverige och utomlands, då vissa hävdar att yoga har en religiös koppling.
– ”Yoga är inte religion utan ett verktyg för personlig utveckling. Att ge barn och unga möjlighet att i tidig ålder träna med ett verktyg som gör att de växer som människor är en investering i deras hälsa, vårt samhälle och vår framtid”, säger yogaläraren Filippa Odevall.  Här skriver hon varför vi behöver mer yoga i skolan och vad det kan göra för vår framtid.

Yoga är inte religion

Yoga förknippas ofta med hinduism eller buddhism. Faktum är att dessa är åtskilda. Yoga och hinduism/buddhism har närbesläktat ursprung, geografiskt område i form av dagens Indien och genom språket, sanskrit. Tyvärr verkar dessa få likheter få allt fokus i vissa sammanhang. Tusentals människor utövar yoga på gym i Sverige idag och för dem har träningen ingen koppling till religion. Att hävda att yoga är en religion är som att hävda att alla svenskar har blont hår och blå ögon. Därför kan yoga i skolan inte förbjudas pga att det skulle vara en religion.

Yoga ger bättre mental och fysisk hälsa

Det finns en anledning till att tyska fotbollslandslaget, Jan Carlzon och Annika Sörenstam och andra högpresterande individer utövar yoga.​ Yoga är ett effektivt verktyg för att må bättre, fysiskt och mentalt. Vi behöver träna, inte bara vår utsida, utan även vår insida. Yoga är ett verktyg för personlig utveckling. Skillnaden på religion och verktyg för personlig utveckling är att den förstnämnda handlar till stor del om, att förhålla sig till ett system. Personlig utveckling å andra sidan handlar till stor del om att möta och utmana sig själv för att växa som människa. Oavsett vem man är eller vilken religion man tillhör kan man utöva yoga.

Yoga ger lugn, koncentration och självkännedom

Skolinspektionen, den statliga myndighet som granskar skolor med målet att skapa en god utbildning i en trygg miljö, har beslutat att yoga är ett verktyg för att främja barns hälsa. Skolinspektionen skriver också att yoga idag är ett vanligt förekommande verktyg, både för vuxna och barn, för att nå avspänning och lugn samt för förbättrad koncentration och självkännedom.

Yoga i skolan är en investering för framtiden

Utöver att må bättre fungerar yoga som en preventiv insats till att må dåligt. Psykisk ohälsa är ett växande problem bland unga. Antalet 16-20 åringar som söker hjälp för psykisk ohälsa har fyrdubblats de senaste 20 åren.​  Oavsett om ohälsan är allvarliga psykiska sjukdomar, sömnsvårigheter, magont, ångest, oro eller annat finns risken att unga som drabbas bär med sig problemen upp i vuxenlivet. Rapporter som kartlagt barns och ungas hälsa visar att stress är grunden till den ökande psykiska ohälsan. Stressen uppstår pga prestationskrav i skolan samt tillgänglighet, tempo och teknologi i det vardagliga livet. Så här kan det inte fortsätta. Vi behöver ge de unga verktyg för att de ska kunna hantera stressen.

”Att ge barn och unga möjlighet att i tidig ålder träna med ett verktyg som gör att de växer som människor är en investering i deras hälsa, vårt samhälle och vår framtid.”

Hur kan yoga bidra till skolmiljön?

Det krävs inte många minuter för att ändra en dålig stämning, skapa lugn eller ge ny energi i ett klassrum. Det krävs bara rätt verktyg och kunskap.  Yoga ger bl a ökad kroppskännedom och koncentrationsförmåga vilket i sin tur skapar välmående. En inre process påbörjas som gör att vi lyssnar på oss själva och blir medvetna om vad som är viktigt för oss som individer. Det gör att vi kan leva i enlighet med våra värderingar och använda våra styrkor i mötet med den omgivning vi befinner oss i; vår familj, vår arbetsgrupp och vårt samhälle.

Varför vill ni få in mer yoga i skolan?

Syftet att integrera yoga i skolan är att skapa en bättre miljö för såväl barn som vuxna. Och långsiktigt blir effekten större om yoga får bli ett kontinuerligt inslag. En mer harmonisk skolmiljö leder till större utvecklingspotential och en attraktivare tillvaro för både vuxna och barn. I förlängningen bidrar det till ett mer välmående och välfungerande Sverige.

Vill du veta mer om skolyoga eller kontakta Filippa?

www.skolyoga.se

 

Previous articleYoga kan minska risken för Alzheimers & förbättra minnet
Next articleVeckans yogalärare: Sam Aziz