Meditation – ett lättare sätt att möta livets händelser

Enligt yogan är det lika viktigt att vi tar hand om vår mentala hygien som vår fysiska. När vi tar hand om vårt inre har vi lättare att se saker som de är istället för att gå in i gamla mönster och föreställningar vilket gör att vi kan leva livet mer fullt ut.

Meditation är en resa i det inre. Det finns många olika sorters meditationer och det handlar om att gå in i sig själv och koppla bort intellektet. I början kan det uppfattas som väldigt svårt att meditera på grund av alla tankar som kommer och försöker få uppmärksamhet hela tiden. I yogan använder man sig av fokuseringstekniker som mantra, fokus, mudras och andning vilket gör det lättare att fokusera och gå in i sig själv.

Den mentala hygienen är viktig
Precis som vi tar hand om vår fysiska hygien behöver vi sköta vår psykiska och mentala hygien. Enligt yogan innebär meditation att man rensar det undermedvetna. Meditationen renar dina tankar och du får möjlighet att gå vidare istället för att släpa på saker som håller dig tillbaka. När vi tar in meditationen som en daglig del i vårt liv kan vi möta vardagen och de situationer vi ställs inför med större lugn och harmoni.

En självklar och viktig del
Meditation är en viktig del i yogan och i många yogastilar är den en självklar del i varje yogapass. Efter ett yogapass är det oftare lättare att meditera eftersom kroppen är mer avslappnad och sinnet har lugnats ner. I vissa traditioner sägs det att yoga är en förberedelse för meditation.

Olika meditationstekniker
Det finns många olika sätt att meditera på och massor av meditationer som påverkar kroppen och sinnet på olika sätt.

•Koncentration på kroppen t ex andning eller puls.
•Visualiseringsmeditation, t ex där du blir guidad till en vacker plats.
•Koncentration på fysiskt föremål som tänt ljus eller ett annat föremål.
•Ljudmeditationer, då man sjunger eller upprepar mantra
•Rörelsemeditationer, där du t.ex. rör dig till musik.
•Utlevelsemeditationer, där du t.ex. skrattar och gråter.

Meditation är en resa i det inre. Det finns många olika sorters meditationer och det handlar om att gå in i sig själv och koppla bort intellektet. I början kan det uppfattas som väldigt svårt att meditera på grund av alla tankar som kommer och försöker få uppmärksamhet hela tiden. I yogan använder man sig av fokuseringstekniker som mantra, fokus, mudras och andning vilket gör det lättare att fokusera och gå in i sig själv.

Den mentala hygienen är viktig
Precis som vi tar hand om vår fysiska hygien behöver vi sköta vår psykiska och mentala hygien. Enligt yogan innebär meditation att man rensar det undermedvetna. Meditationen renar dina tankar och du får möjlighet att gå vidare istället för att släpa på saker som håller dig tillbaka. När vi tar in meditationen som en daglig del i vårt liv kan vi möta vardagen och de situationer vi ställs inför med större lugn och harmoni.

En självklar och viktig del
Meditation är en viktig del i yogan och i många yogastilar är den en självklar del i varje yogapass. Efter ett yogapass är det oftare lättare att meditera eftersom kroppen är mer avslappnad och sinnet har lugnats ner. I vissa traditioner sägs det att yoga är en förberedelse för meditation.

Olika meditationstekniker
Det finns många olika sätt att meditera på och massor av meditationer som påverkar kroppen och sinnet på olika sätt.

•Koncentration på kroppen t ex andning eller puls.
•Visualiseringsmeditation, t ex där du blir guidad till en vacker plats.
•Koncentration på fysiskt föremål som tänt ljus eller ett annat föremål.
•Ljudmeditationer, då man sjunger eller upprepar mantra
•Rörelsemeditationer, där du t.ex. rör dig till musik.
•Utlevelsemeditationer, där du t.ex. skrattar och gråter.

Källor och läs mer tips:
www.yogayoga.nu
Wiveca Hjalmarssons bok: Kundaliniyoga för hälsa, livskraft och självkännedom (ICA-förlaget 2004).

Previous articleVi vill alla bli lyckliga, men hur gör man?
Next articleGör ditt eget yogite