Medicinsk yoga – för våra moderna sjukdomar och krämpor

Medicinsk Yoga/MediYoga är en svenskutvecklad varumärkesskyddad yogaform har formats och utvecklats vid MediYoga Institutet i Stockholm. Den utgår från klassisk kundaliniyoga, en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet, med rötter i den Tantriska traditionen, en av de äldsta former av yoga människan känner till.

Med yogan har vävts in grundläggande aspekter från Ayurveda, den mångtusenåriga indiska läkekonsten. Viktiga nyckelord är läkekonst, forskning, botemedel, medvetenhet och balans sammanfattar på ett tydligt sätt vad MediYoga i grunden handlar om och syftar till.

Botemedel och medvetenhet via balans

Begreppet Medicin, från latinets medicina, står enligt Bra Böckers Stora Läkarlexikon för en: Benämning på hela läkekonsten och därtill hörande forskning, alternativt: Benämning på botemedel av olika slag. Ordet Yoga kan enkelt översättas med: Medvetenhet via fullständig balans mellan kropp, sinne och själ.

Fullständig balans på alla plan

Klassisk kundaliniyoga har en enorm terapeutisk potential, som MediYoga tagit vara på och vidareutvecklat. Enkelt uttryckt är en av de centrala komponenterna i kundaliniyoga att skapa fullständig balans på alla plan genom att avlägsna inre konflikter, blockeringar, stopp och hinder, så att allt kan flöda fritt genom dig, så att du kan bli den du är ämnad att vara, den du i ditt innersta, i din själ, redan är.

Så har den utvecklats:

MediYoga är utvecklad under kliniskt/terapeutiskt arbete med människor på MediYoga Institutet och via kursverksamhet med tiotusentals deltagare på flera hundra svenska arbetsplatser sedan början av 1996. Detta yogiska system är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett tiotal svenska studier på MediYoga, bl.a. på Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset. Under åtta år utvärderades rehabverksamhet med MediYoga på sjukskriven personal på Astra-Zenecas, Företagets Hälsovård uttryckte att de löpande utvärderingar som gjorts på AZ, på olika rehabiliterande aktiviteter, tydligt påvisade MediYoga® som en av de mest effektiva former av rehabilitering de hade att erbjuda sina medarbetare under denna period.

MediYoga används i den svenska sjukvården

Utbildning till MediYoga instruktör har funnits i Sverige sedan 2007. I januari 2010 började svenska sjukhus och VC utbilda egen personal och ta in MediYoga som del av rehabiliteringen till sina olika patientgrupper. Danderyds sjukhus var först ut och idag finns utbildade instruktörer på mer än 10% av alla svenska vårdenheter (Sjukvardsenheter.pdf ).  Akademiska sjukhuset i Uppsala exempelvis har sedan januari 2014 löpande verksamhet med MediYoga för sina cancerpatienter. Utbildningarna erbjuds numera på ett 20-tal orter över hela Skandinavien, och under 2016 även på den amerikanska kontinenten. MediYoga Institut finns i Stockholm och Göteborg och under 2016-17 startas nya institut även i Malmö och Halmstad.

Skräddarsydda yogapass för individer och problem

MediYoga som innefattar ett hundratal olika pass och meditationer, indelade i åtta olika grupper, är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov, t.ex. astmatiker, utbrända, personer med olika former av ryggproblem, hjärtproblem, cancer, sömnstörningar, ätstörningar, Parkinson, migrän m.fl. – och samtidigt skräddarsys för den enskildes specifika och unika behov. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att så som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan.

Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan delta i utövandet av MediYoga.

Läs mer på mediyoga.se. På den terapeutiska onlinetjänsten balansonline.se kan du själv pröva att göra enkla MediYoga övningar.

Mer lästips:

Yoga kan förbättra livskvaliteten hos hjärtpatienter
Medicinsk yoga sänker blodtrycket – 1000 skåningar deltar i Svensk forskning
Forskning visar: Yoga kan spara miljarder åt samhället varje år
Medicinsk yoga – bästa medicinen mot ryggvärk

Previous article10 tips för dig som vill börja yoga
Next articleProva på gratis yogaklasser i Stockholm