Lek och fantasi på Barnyogadagen

Den 4 september 2011 arrangeras Barnyoga dagen för första gången i Sverige. Det är ett initiativ taget av barnyogalärare och har som syfte att möjliggöra för fler barn att komma i kontakt med yoga. Den största skillnaden med yoga, jämfört med andra aktiviteter, är att det varken finns tävlings- eller prestationsmoment. Yogan skapar utrymme för barnen att vara precis som de är och fokuserar på att bygga upp självkänsla och kroppsmedvetenhet.

– Barnyoga lärare är välkomna att kontakta oss och ge en gratis yogaklass för barn på sin ort. Eftersom alla lärare och andra vuxna som hjälper till ställer upp utan ersättning och lokalen eller den platsen klassen hålls på utomhus inte kostar, så behöver inte heller barnen betala någonting för att delta på klassen, berättar Filippa Odevall som är en av initiativtagarna till Barnyoga dagen. I dagsläget är det framförallt barn vars föräldrar gör yoga som kommer i kontakt med yogan, vi vill möjliggöra för fler barn att ta del av yogan som ett värdefullt livsverktyg, fortsätter hon.

Intresset för barnyoga ökar
Barn utsätts, liksom sina föräldrar, för stress vilket manifesteras på olika sätt. Yogan ger är ett verktyg för barnet att hantera stressen. Barn har ett stort rörelsebehov och genom olika asanas (kroppsställningar) övar vi motorik och koordination. Respekten för sig själv och alla andra levande varelser är också ett genomgående tema som läggs stor vikt vid. Guidande meditationer och andningsövningar hjälper barnet att finna ro. I barnyoga finns inte prestationen som vanligtvis finns i andra barnaktiviteter utan det handlar om att bara må bra. Barnyoga kan även vara ett rent terapeutiskt verktyg för barn med speciella behov.

Från aktivitet till vila

– Det viktiga är att vi försöker skapa ett rum för barnet att bara vara, utan krav på prestation. För många barn har det varit en lugnande upplevelse. I början av en längre kurs ser man ofta väldigt aktiva barn, som så småningom, när veckorna går, mer eftersträvar stunden på mattan där man kan få vila, där man få låta fantasin träda fram under till exempel en guidad meditation, berättar Annica Skoglund som är ytterligare en av initiativtagarna till Barnyoga dagen och har arbetat med barnyoga i Sverige sedan 2006. Annica fortsätter:
– Min erfarenhet är att vi som vuxna lätt vill överstimulera barnet och att det inte alltid är optimalt. Utsätts barnet för ständiga stimuli får det svårt att lyssna inåt, något som är viktigt i livet när man ska göra många val och välja vägen man vill gå på.

Effekten av barnyoga

– Tyvärr är att det är väldigt svårt att mäta effekten av yoga, för hur mäter man inre harmoni? Bättre skolbetyg har tagits fram som en effekt av barnyoga, men är det verkligen så att högre betyg gör en lyckligare mer harmonisk människa? Ett högre betyg kan vara viktigt för ett barn som har stora problem i skolan, men annars? Svåra värderingar att ta, menar Annica vidare. Vi skulle behöva utveckla verktyg för att mäta barnyogans effekter.

Vill du vet mer om Barnyoga dagen kontakta Filippa Odevall, filippa@barnyogadagen.se, 0736140684

Previous articleIdag öppnar Kungsbackas första ekologiska & vegetariska café
Next articleNy svensk bok om kundaliniyoga