Home Om yoga Leende Yoga – dynamisk och meditativ

Leende Yoga – dynamisk och meditativ

Leende yoga är dynamisk och meditativLeende Yoga är en terapeutiskt utformad metod där man använder sig av vridningar på liknande sätt som i Twistterapi, men på ett mer förebyggande och stärkande sätt.

Leende Yoga är logiskt strukturerad och man kan förstå effekter som de olika yogaställningarna har, säger yogaläraren Ulrica Gulz.
I Leende Yoga finns det både dynamiska och meditativa inslag. Man delar in Leende Yoga i fyra olika delar:

Yoga för kroppsleende (Homo)
Yoga för Sinnesleende (Hetero)
Yoga för Själsleende (Neuto)
Yoga för Livsleende (Neutro)

Lätta och långsamma rörelser
En viktig princip i Leende Yoga är att alla positioner och rörelser intas på ett lätt och komfortabelt vis, utan obehag eller smärta. Smärtfulla positioner stör kroppsleendet. Rörelserna i Leende Yoga är långsamma och rytmiska.

Nå djupare i meditation
När man studerar Leende Yoga lär man sig inte bara speciella yogaställningar och meditationstekniker utan man får även verktyg för att på ett djupare sätt förstå yoga och meditation i allmänhet. Både de som praktiserar yoga eller meditation sedan tidigare och de som är nybörjare får värdefulla insikter i yogans och meditationens väsen och nycklar för vidare utveckling genom att studera Leende Yoga.

Läraren kommer från Indien
Kursen i Leende Yoga leds av dr Ashok Kumar Kothari från Su Jok Therapy Center i Jaipur, Indien. Han har studerat med professor Park som har utvecklat denna formen av yoga under många år och varit ansvarig för publiceringen av två böcker om Leende Yoga, ”Guide to Smile Yoga” och ”Self Healing Smile Yoga”.

Blandning av flera olika tekniker
Ulrica Gulz som är anordnare av kursen kom i kontakt med Leende yoga efter studier i SuJokterapi och Twistterapi.
-Mitt fokus ligger på att använda SuJok- och Twistterapi, för att ge mina deltagare redskap att själva kunna påverka sina obalanser, onda nackar, trötta njurar etc. på ett enkelt, men kraftfullt sätt hemma och på egen hand, säger Ulrica. I Fibroyogan använder vi oss av SuJokens fröterapi, en slags fröakupunktur på framförallt händerna och Twistterapi i form av vridrörelser av händer, öron, näsa, fötter, käkar och hela kroppen.
Dessa metoder är ovärderliga för att ge yogadeltagaren känslan av att själv kunna påverka sin situation och ta kommandot över sin egen läkningsprocess, avslutar Ulrica.

För mer information:
sujok.nu
shantiyogastudio.nu