Ledarskapsutbildning utifrån Mindfulness

0
4
Ledarskapsutbildning utifrån Mindfulness
Ledarskapsutbildning utifrån Mindfulness & emotionell intelligens
Ledarskapsutbildning utifrån Mindfulness
Ledarskapsutbildning utifrån Mindfulness & emotionell intelligens

SPONSRAT INLÄGG. Vill du öka din medvetenhet, känna mer arbetsglädje, bli mer stresstålig och kunna ta mer välgrundade beslut? Minds Unlimited har utvecklat en ledarskapsutbildning i Stockholm utifrån mindfulness och emotionell intelligens.

Mindfulness och emotionell intelligens

Medvetenhetsträning genom mindfulness och emotionell intelligens är ett nytt (fast samtidigt mycket gammalt) sätt att tänka och en träningsform väl förankrat i modern forskning om vår hjärna och prestation. Det handlar om att träna hjärnan och att blir mer medvetet närvarande i sig själv. Det här har mänskligheten känt till i 1000-tals år. Nu har neuroforskningen hunnit ikapp och kan bevisa det.

Ledarskapsutbildning utifrån mindfulness & emotionell intelligens

Många av dagens ledare har en gedigen teoretisk utbildning i ledarskap och organisationsteori. Hållbart och autentiskt ledarskap kräver dock en inre kvalitet som bara kan förvärvas genom själv- upplevelse och ökad medvetenhet, något som Minds Unlimited program bygger på. Arbetsmiljön och verksamhetens utveckling är direkt kopplad till att ledarna inte bara är mentalt starka utan även emotionellt mer balanserade, empatiska och självreglerande. Minds Unlimiteds utbildning tar ledare till en ökad inre medvetenhet. De ger nyckeln till helt nya ledarskapsförmågor. Med dessa kan ledarna nå ut med kraft och med passion motivera medarbetare, anta utmaningar och finna kreativa lösningar.

”You cannot solve a problem from the same level of consciousness that created it. You must learn to see the world anew.” – Albert Einstein

Forskning på ledarskap inom mindfulness & emotionell intelligens

Det finns många forskningsstudier som gjorts runt om i världen. I Sverige gjordes studier på ledarskap inom mindfulness och emotionell intelligens av Fil dr och forskaren Christin Mellner på Stockholms Universitet 2016. Först gjordes en pilotstudie och sedan följdes en grupp på 20 ledare på Ericsson som gick igenom programmet. Resultatet hos ledarna visade att programmet gav ledarna:

  • ökad självmedkänsla (”self-compassion”)
  • autentiskt ledarskap och transparens
  • bättre sömn, vakenhet och hälsa
  • ökat välbefinnande (känsla av meningsfullhet)
  • ökad livsbalans/kunna stänga av jobbet på fritiden
  • att inte gå i reaktion

Vill du veta mer om ledarskapsutbildningen?

Ledarskapsutbildningen Inner Growth i Stockholm