Jnani yoga – för att inse vem du är

Jnani yoga handlar om att undersöka lager av lager av det man identifierar sig med och inse att det man tror på egentligen inte är sant. – Det handlar om identitet, att direkt uppleva vem man verkligen är, säger Hari Deva.

Istället för att möta livet direkt, lever vi igenom koncept, föreställningar och värderingar. Jnani yoga är en metod, ett verktyg för att bli av med identifikationen med idéer och koncept. Hari har utövat denna yoga under en lång tid utan att känna till ordet Jnani yoga, som är byggt på neti neti. Två ord på sanskrit som betyder neither this, neither that. Hari beskriver Jnani yoga som en metod där man tar bort slöjorna, lagren av filter för att söka den direkta upplevelsen av sig själv och livet. Det handlar om identitet, att se vem man verkligen är. Man använder sinnet för att få gå bortom sinnet

Vi möter allt genom ett filter
– All identitet har med relationer att göra, fortsätter Hari. Relationer till andra, till göromål; tvätta snickra etc, till saker, till sig själv. Har vi ingen att relatera till finns det inga labels, De flesta av oss möter människor genom ett filter där vi kategoriserar in varandra. Det är svårt att se personen som de är utan de roller som kommer upp. Hur många av er ser Göran Persson som en person, människa eller ser ni rollen som statsminister, frågar Hari. Det är sällan som vi möter verkligheten som den är då vi ser personen bakom rollen, som han/hon verkligen är. Möt inte andra som koncept, då blir du också det.

Koncept behövs men visar inte den sanna bilden av verkligheten
Koncept är något vi skapar för och leva tillsammans men det är individuella mötet som gör livet. När vi går in i ett rum med ett koncept möter vi inte verkligheten som den är utan med konceptet. När man tar bort idéerna om vem jag är, vad är jag då? Vad är sanningen? När det inte finns några ord kvar, bara närvaro? Var gång du avidentifieras från ett koncept får du mer liv. Det är en väg till frihet. Koncept: jag vill bli rik, jag måste vara bra, jag vill vara älskad, jag vill vara fri, jag vill vara upplyst. Ett koncept som styr ditt liv står ivägen för den direkta upplevelsen av livet som det är och sen spelar det inte någon roll om det är idéer om rikedom eller upplysning, smärtan av att leva genom ett koncept är detsamma. Vi är inte tankarna och koncepten, vi har dem.
När du märker att konceptet tar över ditt liv – kom tillbaka till dina sinnen.

Tankarna har ingen kraft utan medföljande känslor
För att bli fria från identifikation måste vi erfara den djupa känsla som håller den. Med hjälp av tankar låser vi känslor i kroppen, det har vi gjort i hela livet och tidigt i fosterstadiet formades de första tolkningarna, koncepten om livet och oss själva. I utforskandet kommer dessa djupare lager av identifikation upp.

Bara var med dina sinnen
– Jag har lärt mig att det inte är nödvändigt att gå igenom lagren utan istället bara vara helt närvarande med sinnena, lyssna, höra, känna, lukta och smaka, säger Hari. Sinnena i sig själva bär ingen identifikation utan de är bara närvaro. Om vi kan vila i närvaron av sinnena går vi igenom lagren automatiskt fortsätter Hari. I slutändan finns det inget att hitta, therés nothing to be found. Neti Neti, varken det här eller det där. Vad finns då kvar? Jo alltefter som slöjorna och lagren faller så träder livet som det är allt klarare fram. Vi möter livet och våra medmänniskor som de är, inte utifrån våra föreställningar.

Vi behöver och har en personlighet – vi är inte den
Först när vi på djupet inser vad vi är bakom personligheten är vi fria att vara den fullt ut. Först när vi utifrån direkt upplevelse erfarit det onämnbara som ej kan bli labeled på något sätt är vi fri att vara den vi är och vi kan låta andra vara som dom är. Vi kan som innan använda koncept ,tankar, värderingar men skillnaden innan undersökningen och efter är att innan var vi dessa tankar efter har vi dessa tankar. Den skillnaden är skillnaden mellan möjligheten att vara fri eller ofri, öppen eller stängd, begränsad eller obegränsad.

Till Hari Devas hemsida>>

Previous articleSkrattyoga -skratta mer och må bättre
Next articleYoga vid fibromyalgi kan ge fantastiska resultat