S
olhälsningar & intensiv yoga har positiva effekter

Det finns inte så många studier som visar hur regelbunden yogaträning under en längre tid påverkar oss. 
Nu har yogaforskaren Marian Papp publicerat en ny svensk studie där man har undersökt effekten av högintensiv hatha yoga, och då framför allt i form av kraftfulla solhälsningar. Resultatet visade att högintensiv yoga som innebär klassiska solhälsningar i takt med andningen (2-3 sekunder per pose) med inversioner i slutet har en positiv effekt på blodfetterna samt har en antiinflammatorisk effekt.

Detta i linje med andra studier som visar på att yogaträning är antiinflammatoriskt men också att balansen mellan det ”dåliga” och ”goda” blodfettet förbättras.

Hatha yoga innebär den fysiska yogan och används mest i västvärlden och klassas ofta som en träningsform. Nuförtiden rekommenderas yogaträning även inom vården för att öka fysisk aktivitetsnivå och minska stressnivåerna.

Marian papp är doktorand på Karolinska institutet och erfaren yogalärare och var projektledare för studien och den ingår i hennes avhandling som syftar till att utvärdera effekten av olika yogaprogram på hälsan. Det var mest ovana yogis som anmälde sitt deltagande i studien som blev lottades till intensiv yogaträning 1 gång per vecka alternativt till en kontrollgrupp.

Marian, vad hoppades du eller trodde du att studien skulle få för resultat?

Vi hoppades att konditionen skulle förbättras mer vilket tidigare forskning föreslagit, effekterna skulle nog blivit bättre om de skulle tränat mer hemma.

Är du överraskad?

Nej, eftersom de bara tränade 1 gång i veckan och inte så mycket hemma så är det för låg dos för att konditionen ska öka så en högre dos på minst 2 x per vecka skulle nog gett mycket mer effekt, så nästa studie skulle ha en högre dos rekommendation! Men observera att vi fick effekt på blodfetterna (trots en frisk grupp) och även minskad inflammation vilket är otroligt med tanke på att studien endast pågick 6 veckor och de tränade bara 1 x per vecka

Tror du att man kommer skriva ut mer yoga på recept i framtiden?

Det tror jag absolut, det görs nog redan.

Tidigare forskning har visat att hatha yoga har effekter på bland annat kardiovaskulär fitness.

Så gick studien till:

Deltagarna bestod av 44 personer (medelåldern var 25 år). De delades upp i två grupper. En yogagrupp som hade en lärarledd yogaklass en timme en gång i veckan under 6 veckor plus rekommenderad hemträning utefter dvd som jämfördes med en kontrollgrupp som fortsatte som vanligt (de tränade också). Före och efter studien mätte man bl. a blodtryck, syreupptagning (med cooper testet), puls, HRR (heart rate recovery – dvs hur snabbt pulsen återhämtar sig efter maximal ansträngning under en minut), adiponectin (som är en inflammationsmarkör) och apolipoproteinA1.

Vad visade resultatet:

Yogadeltagarna visade ingen förbättring i kardiovaskulär fitness. Däremot ökade nivåerna av ApoA1 (ingår i HDL) och adiponectin (antiinflammatorisk cytokin), vilket innebär att yoga kan ha positiv effekt på blodfetterna samt ha en antiinflammatorisk effekt hos friska som redan har bra värden, detta kan vara bra för immunsystemet men också för hjärt- och kärlhälsan men inte effekt på konditionen pga att en högre dos krävs för att konditionen ska höjas i en redan frisk och relativt vältränad studentgrupp som användes här.

Källa: Läs hela rapporten här.

Tips på mer läsning:

20 min solhälsningar är allt du behöver
Forskning: Yoga förbättrar astma/KOL symptom
Yoga på djupet med Marian Papp
Dynamisk Hatha yoga
Yoga och meditation vid symptom på depression

Previous articleYOGADEAL: Vårerbjudande från Yogobe
Next articleVacker morgonyoga sekvens