• Integralyoga

    Orgasm, andning och andlig utveckling

    Käre Mihai! Jag upplever orgasm när jag andas in min älskades andedräkt när vi älskar. Det är som om hennes andedräkt ändrar doft och textur under exstatiska tillstånd. I dessa orgasmer genom andedräkten upplever jag henne väldigt intimt: so mom jag dricker hennes hjärta och kärlek. Vad är den esoteriska förbindelsen mellan andning, orgasm och kärlek? I tacksamhet/ Tantrisk Aspirant Käre aspirant! Det finns flera tekniker som använder andningen för att intensifiera våra tillstånd, och några av dem kan användas under kärleksakten. När tillstånden intensifieras så förändras de – när man samtidigt behåller sin klarsynt – till ”murbräckor” som undanröjer blockeringar som fortfarande kan finnas på vår andliga väg, och…