Mantran i kundaliniyoga & vad betyder dem?

 

Fråga: 
Jag har börjat göra yoga hemma, främst kundaliniyoga och har några frågor om det två mantrana som används i början och slutet av passet. Vilka är dem, vad betyder dem och vad kommer dem ifrån?

Svar: 
Vad kul att du praktiserar på egen hand!

Kundaliniyoga mantra:

Mantrat som man använder när man tonar in i kundaliniyoga är Ong Namo Guru Dev Namo och sista mantrat är Sat Nam. De är på språket Gurmukh som kommer från provinsen Punjab i norra Indien och som härstammar ur sanskrit. Dessa mantran används inom sikhism, vilket alla mantran som används inom yogaformen kundaliniyoga gör.

AUM

I hathayoga används istället mantrat Aum, vilket härstammar ur hinduismen och är en benämning för den universala existens som allting enligt hinduismen härstammar ur.

Kundaliniyoga mantrat: Ong Namo Guru Dev Namo

Detta mantra betyder ungefär att det opersonliga jaget öppnar sig inför/hänger sig åt den spirituella/andliga läraren/visdomen. Jag brukar på översätta det som ”jag öppnar mig inför min djupaste visdom och låter denna leda mig genom passet”. Sat Nam betyder sant namn/sann identitet. För mig har det betytt att klinga an till ett sant varande, där jag är när jag inte anstränger mig på något sätt för att vara andra till lags utan utgår från mig själv och inte heller behöver känna skam över det jag upplever och agerar efter.

Jag hoppas att du kan använda mantran på ett sätt som känns bra för dig!
Sat Nam, Mandella Bjerking Raeder

Previous articleYogadagboken av Tia Jumbe
Next articleHenrik Schyffert auktionerar ut sin yogamatta