Forskning: Yoga förbättrar astma/KOL symtom

 

Forskning: Yoga kan hjälpa vid astma. Fotograf: Birger Andren
Forskning visar: Yoga kan hjälpa vid astma. Fotograf: Birger Andren

Nu visar en ny studie att yoga två gånger i veckan under tolv veckor har märkbart positiv effekt på svår astma/KOL symtom. En tuffare form av yoga kan också göra att du både orkar mer i vardagen och får bättre astmakontroll. Det menar Marian Papp, doktorand vid Karolinska Institutet, som ingår i forskargruppen som står bakom studien.

Så gick studien till:

I forskningsstudien, en så kallad randomiserad kontrollerad studie, som ännu inte är publicerad, ingick 36 patienter med kol eller astma, där hälften fick göra yogaövningar och hälften fick traditionell fysioterapi.
– Studiedeltagarna blev signifikant bättre på funktionell kapacitet. Det visade vårt gångtest, där man ska gå ska så långt som möjligt på sex minuter, säger Marian Papp.

Yoga ger mer livskvalité

Studien visar att yoga är ett lika bra alternativ som traditionell fysioterapi.
– Patienterna i de båda grupperna hade likvärdiga effekter med en ökad gångsträcka. En kompletterande intervjustudie av yogadeltagarna visar en ökad livskvalité, mindre andfåddhet och ett ökat bemästrande av sjukdomen (mastery mätt med crq skalan).

Yogaformen 

Intensiv hatha yoga

Den yogaform som Marian Papp använde sig av i studien är en form av fysisk hatha yoga.
– I den här formen av fysisk hatha yoga står man upp och använder benmuskler och armar. Det finns också internationell forskning på denna typ av yoga som visat tydliga effekter för just andningssjukdomar men också på hjärta-kärl, ryggbesvär och psykiska besvär, säger hon.

Många elever har blivit bättre med yoga

Att yogan gav effekt på studiedeltagarna förvånade inte Marian Papp, som har tjugo års erfarenhet som yogalärare.
– Jag har haft många elever under åren som sagt att de har blivit bättre i sin astma och har även haft en del med kol som blivit bättre över åren.

 

Previous articleYogakläder från Curare Yogawear
Next articleYoga Girl på Instagram blir utmanad av David Hellenius