Forskning visar: Yoga kan spara miljarder åt samhället

En ny ryggstudie vid Karolinska Institutet, där man jämfört Medicinsk Yoga (MediYoga), sjukgymnastik och besök hos ryggspecialist visar att yogan är den mest kostnadseffektiva metoden mot ryggont. Medicinsk Yoga kan enligt Karolinska ge en hälsovinst för samhället på 1 miljon kronor per patient och år. Omräknat till alla med ryggbesvär handlar detta om miljarder i möjlig årlig besparing för samhället.


Ryggont kostar samhället tiotals miljarder varje år

Smärta är en mycket vanlig anledning till att människor söker vård i Sverige. Enligt SBU lider cirka 20 procent av befolkningen av svår långvarig smärta. Ländryggs- och nackbesvär är ett folkhälsoproblem som orsakar stort mänskligt lidande, minskad arbetsförmåga och lägre självupplevd hälsa. Det innebär även omfattande ekonomiska konsekvenser för både individen och samhället. I SBUs statistik från 2003 beräknades de samhällsekonomiska kostnaderna för långvarig smärta till cirka 87,5 miljarder kronor per år.

Medicinsk Yoga gav mest hälsa för pengarna

I denna studie visade sig Medicinsk Yoga (MediYoga) vara den mest kostnadseffektiva insatsen, utifrån alla perspektiv: företagshälsovårdens, landstingens och samhällets. När Karolinska jämförde yogan med funktionell träning med sjukgymnast var besparingen ca 10.000 kr per patient och jämfört med läkarbesök och råd av en ryggspecialist så var besparingen ca 30.000 kr per patient.
– Studien är intressant och stöds av resultat i internationell forskning, säger professor Irene Jensen som lett projektet på Karolinska. Vi kommer nu göra fler analyser och förbereda en internationell publikation av denna studie.

Kan andra yogaformer också hjälpa samhället att spara pengar?
– Min uppfattning är att all traditionell yoga har terapeutiska, läkande effekter på våra moderna sjukdomar. Det finns gott om internationell forskning som visar att t.ex. Hatha Yoga är mätbart väldigt bra i många olika sammanhang. Den svenska vården vill dock ha svensk forskning för att ta in en ny metod. Det har jag arbetat med i 15 år vid det här laget, säger Göran Boll.

Forskarnas slutsats
Hennes och de andra forskarnas råd till primärvården och företagshälsovården är att erbjuda Medicinsk Yoga alternativt funktionell träning som en tidig insats för att förbättra hälsa och arbetsförmåga hos individer med icke-specifika ryggbesvär.

Mer om studien
Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär, 2013.
Läs hela studien på medicinskyoga.se


För mer information om ryggstudien och om Medicinsk Yoga kontakta
Prof. Irene Jensen, Karolinska Institutet: Irene.Jensen@ki.se 08-524 832 12 eller
Göran Boll, Institutet för Medicinsk Yoga: info@medicinskyoga.se 08-21 03 30

Fakta Medicinsk Yoga:
Medicinsk Yoga är en svenskutvecklad yogaform, framtagen vid Institutet för Medicinsk Yoga i Stockholm. Cirka 1000 personer inom den svenska vården är utbildade i Medicinsk Yoga, som idag erbjuds till olika patientgrupper på 65 sjukhus och vårdcentraler över hela Sverige (Se aktuell lista här).

Previous articleJanesh Vaidya håller föredrag i Stockholm, 7 maj
Next articleDeva Premal & Mitens nya skiva A deeper light förvånar med reggaetoner