Forskning visar: positiva effekter av yoga i fängelse

Forskning visar att yoga lugnar intagna
Ny forskning från Kriminalvården visar att det psykiska välbefinnandet ökar bland intagna som utför yoga.
– ”Yoga är ett otroligt bra verktyg för att lugna ner intagna. De upplever mindre stress, sover bättre och kan bättre kontrollera sina impulser. De blir därmed också mer mottagliga för andra behandlingar”, säger Nóra Kerekes.

Flera positiva effekter av yoga inom kriminalvården

Sedan 2008 är yoga en efterfrågad verksamhet inom Kriminalvården. Flertalet studier har gjorts avseende yogans hälsoeffekter men få har studerat effekterna av yoga i en frihetsberövad kontext. Resultaten från denna studie visar att yoga på anstalt är kopplat till ett ökat känslomässigt välbefinnande, ett minskat antisocialt beteende samt en ökad impulskontroll och uppmärksamhet.

Vilka står bakom studien?

Nóra Kerekes är docent vid Högskolan Väst och har skrivit studien tillsammans med psykologerna Cecilia Fielding och Susanne Apelqvist.

Hur gick studien till?

Undersökningen bygger på frivilliga deltagare på anstalter runt om i hela Sverige. Dessa slumpades in i antingen en yoga- eller kontrollgrupp under två års studietid. Den samlade datan visade på en positiv förändring i de flesta aspekter bland de 152 personer som fullföljt studien. Syftet med denna studie var att undersöka om tio veckors yoga på anstalt har effekt på intagnas välbefinnande och beteende. I början av studien och tio veckor senare fick deltagarna fylla i självskattningsformulär som mätte stress, aggressivitet, positiva och ne- gativa känslotillstånd, sömnkvalitet och psykiskt välbefinnande. Vid båda mättillfällena fick deltagarna även genomgå ett datoriserat uppmärksam- hets- och impulsivitetstest. Under de tio veckor som löpte mellan första och andra mättillfället deltog klienterna i yogagruppen i en instruktörsledd en och en halv timme lång yogaklass en gång i veckan. Klienterna i kontrollgruppen var på väntelista till yoga och ägnade sig på egen hand åt en och en halv timmes valfri fysisk aktivitet en gång i veckan.

Vad visade resultatet?

Jämförelser mellan grupperna visade att tio veckors yoga på anstalt är kopplat till en ökning av positiva känslotillstånd (ex. lugn, avslappnad, belåten) och minskning av negativa känslotillstånd (ex. upprörd, fientlig, retlig). Vidare är yogan kopplad till en minskning av antisocialt beteende samt ökad impulskontroll och uppmärksamhet. Skillnaderna mellan grupperna var som störst när det kom till förändringar i impulskontroll och uppmärksamhet. Inga negativa effekter av yogan framkom i studien.

Läs mer om och ladda ner Kriminalvårdsstudien här

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][wp_ad_camp_2][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Previous articleGoat Yoga – 500 i kö för att yoga med killingar
Next articleYogalärarens 2 tips till dig som tappat livsgnistan