Medicinsk yoga är bästa medicinen mot ryggvärk

Yoga kan hjälpa vid ryggont. Foto: Istock/Roman Gorielov

Har du eller har du haft ont i ryggen? Jag med. Ryggvärk drabbar de flesta svenskar någon gång i livet. Varje år sjukskrivs omkring en halv miljon för nack- och ryggont. Förutom att det är jobbigt för oss som har ont innebär det också stora kostnader för samhället. Nu visar en studie som gjorts vid Karolinska Institutet i Stockholm att medicinsk yoga är en effektiv behandling för lindring av nack- och ryggbesvär.

– Våra resultat visar att om du tränar medicinsk yoga två gånger i veckan förbättrar du din funktion, minskar sjukfrånvaron och din smärta jämfört med råd och vanlig funktionell träning på gym. Vi har sett att yoga både ur ett hälsoperspektiv men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan bli billigare och ge en större förbättring i arbetsförmåga hos de med lindriga rygg och nacksmärtor, säger Irene Jenssen professor i miljömedicin som lett projektet vid Karolinska institutet i Stockholm.

Vad gör man i vården idag?
Idag rekommenderas ofta fysisk aktivitet som behandling av ryggbesvär. 
I studien som gjorts vid Karolinska Institutet i Stockholm prövades tre olika metoder för att främja fysisk aktivitet för ryggbesvär. 

Hur gick studien till?
160 patienter med lindriga rygg och nacksmärtor deltog i studien och delades in i tre grupper. En grupp deltog i medicinsk yoga, en annan fick funktionell träning såsom sjukgymnastik och en tredje besökte en ryggspecialist och fick råd om träning. Yogan och den funktionella träningen bestod av ledarledd träning de första sex veckorna därefter rekommenderades de att fortsätta på egen hand hemma. Deltagarna uppmanades dessutom att träna på egen hand så ofta de kunde enligt en instruktions-CD och ett träningskompendium som delades ut efter första träffen. Efter sex veckor avslutades den gemensamma gruppträningen och deltagarna instruerades att fortsätta träningen i egen regi, helst dagligen men med minst två tillfällen per vecka. De fick även svara på sms-frågor om träning, prestation på arbetet och sjukfrånvaro under ett år.

Vad visade resultatet?
Grundläggande andningsteknik och enkla övningar för ryggen kan göra stor skillnad och vården har mycket att vinna på medicinsk yoga. Vid jämförelse av kostnader mellan insatserna där medicinsk yoga jämförs med övriga visar resultaten att funktionell träning är dyrast utifrån samtliga perspektiv medan råd om aktivitet är det minst kostsamma men blir samtidigt den dyraste insatsen pga. att effekten på den upplevda hälsan är mycket sämre. Medicinsk yoga jämfört med funktionell träning ger en kostnadsbesparing utifrån alla tre betalarperspektiven.

Vad är medicinsk yoga?
Medicinsk yoga är en modern, svenskutvecklad yogaform som är utvecklad ur den klassiska kundaliniyogan. Medicinsk yoga bygger på rörelser för att mjuka upp och stärka muskulaturen speciellt kring ryggkotpelaren. Den inriktar sig också på att uppnå en mental avspänning via meditation och andningsövningar. Den har sitt ursprung i Kundaliniyoga som är en form av yoga som i väst är mest känd som en mjuk träningsform bestående av kropps och andningsövningar. Yogaprogrammen är utformade så att alla utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utöva dem. Programmen består av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning, meditation särskilt utvecklade för besvär i rygg och nacke.

Vill du veta mer om studien?
Hela studien kan du läsa här och här kan du även hitta yogapassen som gjordes
Artikel och videosnutt om forskningen på SVT.se

Foto: Istock/Roman Gorielov

Previous articleYoga Challenge för män
Next articleYoga & musikfestival på Tullesbo Slott