Amerikanska forskare vid University of Rochester har kunnat påvisa att cancer patienter påverkas positivt av regelbunden yogaträning.
Läs hela artikeln här