Block, stort,litet eller inget alls?

Yogablock från yogagrossisten.se

(Hämtat från dharmayoga.se).

När jag kommer med min kasse med yogablock till klassen (jag flyttar runt en del), blir ofta en del  fundersamma över vad det är. Block? Vad ska det användas till? Ibland kommer något humoristiskt förslag fram, men sällan vet man vad de är till för. Många yogautövare har full koll på vad blocken används till och använder dem flitigt, men är man ny för yoga, har inte tillgång till dem (t ex på gym) eller helt enkelt inte använder block som del av sitt utövande, kan dessa skapa förvirring och upplevas mest besvärliga.

I vissa yogaskolor och traditioner, såsom Iyengar yoga är redskap är en naturlig del av yoga utövandet, medan det i andra skolor inte finns något redskap så långt ögat kan se, mer än yogamattan förstås.

Så frågan är varför använder vi redskap i yogan? Och bör vi använda dem? Svaret är ja. När och så länge vi behöver dem, då ska vi använda dem.

Att öva asanas med hjälp av redskap såsom block (eller utan dem) kan erbjudna oss övning i acceptans. Här finns lärdomar om relationer, beroende och ego. Och under resans gång utvecklar vi tålamod, medvetenhet och utrymme för läkning.

Blocken infinner sig inte sällan utan viss komplexitet. För en del yogisar symboliserar de svaghet och tillkortakommanden, de tar udden av det glamorösa yogaskimret. Men hur vackert och inspirerande det än är att se en välbalanserad asana, (och jag är den första att säga det visst är vackert) så handlar inte övningen om att visa upp den. (Dessutom kanske den blir just balanserad pga ett välvalt redskap som assistans). Först och främst handlar yogautövningen om närvaro och är en alldeles personlig upplevelse och resa.

Å andra sidan håller en del yogisar fast vid sina block som om livet skulle fall utan dem.

Yogablock är för alla. De skapar rymd och längd och de ger ett lyft där det behövs. Redskapen assisterar i att fördjupa  och komma in i positioner och underlättar för utövaren att uppleva subtila förändringar i kroppen.

Hur ska man då använda sig av dem, låt oss säga block? Och när ska de användas? Tänk på att det finns en mängd olika varianter av yogablock. Olika sorter passar olika övningsstilar och kroppar. Jag föredrar de bredare manduka varianterna i positioner som supta baddha konasana och passiva bakåtböjningar, men korkblocken (som vanligtvis finns på yogastudios) tycker jag är helt perfekta för att öva och medvetandegöra muskulär aktivitet med. Om du är en resande yogi, skulle en lättare EVAskum variant vara ett bra alternativ. Jag har alltid minst ett par block vid mattan. Alla blocken som nämns här finner du hos yogagrossisten.se

Jag började med yogiRAJ lätta EVA-skum variant. Jag reser med mina redskap mellan olika lokaler då jag undervisar och jag värdesätter lätt paketerat och lättburet. Men så småningom valde jag att bära lite tyngre för att kunna erbjuda bättre stabilitet. Korblocken är lite tyngre, stabila men inte hårda. Blocken är rundade vid kanterna och behagliga i sin form att avlasta kroppstyngden med och som nämnt ovan stabila nog att använda för muskulärt motstånd. Manduka blocken är också av EVA-skum, men bredare, högre och mycket fasta och stabila. Mina personliga favoriter för avlastning i restorative yoga. Men de kan upplevas för stora. Dels under kroppen då de kan ge en känsla av att ”hänga i luften” t.ex i bakåtböjningar. De väger väldigt lite men kräver mycket utrymme i väskan. (För min del då jag behöver bära omkring på runt 20 block blir det inget alternativ med Manduka varianten).

Blocken finner sin plats och är nästan oumbärliga när vi lärt oss att använda dem på rätt sätt och i rätt syfte.

Ges du tillfälle att testa olika block och öva med dem i olika positioner får du bättre uppfattning om vad som passar dig och hur olika block är bra för olika saker.

Men tillåt dig också att fundera över ditt ”block-perspektiv”. Om du inte har haft dem som en del i ditt utövande tidigare, varför har du inte det? Och om de är en naturlig del i din asana utövning, hur använder du dig av dina block och redskap? Assisterar de dig på rätt sätt?

Det är nyttigt att se över och reflektera kring ditt asana utövande då och då. Din tid på mattan blir ny och fräsch vilket inte bara utvecklar dina asanas men också vidgar dina perspektiv.

Är du osäker, se till att fråga en lärare som du vet använder dem i sina klasser och be om att få en genomgång!

Love

Alexandra

Previous article”Jag tror att vi har mycket att lära & vi måste börja med oss själva”
Next articleVad är yoga? Så svarar kändisyogaläraren Danny Paradise som har 34 års erfarenhet